Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

2016

2.35119047619

1. Numarul total de solicitari de informatii de interes public:

3

2. Numarul total de solicitari departajat pe domenii de interes:

2.1. date statistice:

-

2.2. administrare - achizitii:

2

2.3. resurse umane:

-

2.5. alte cereri:

1

3. Numarul de solicitari rezolvate favorabil:

3

4. Numarul de solicitari respinse:

4.1. informatii exceptate de la acces:

-

4.2. informatii inexistente:

-

5. Numarul de solicitari adresate in scris:

5.1. pe suport de hartie

2

5.2. pe suport electronic:

1

6. Numarul de solicitari adresate de persoane fizice:

1

7. Numarul de solicitari adresate de persoane juridice:

2

8. Numarul de reclamatii administrative:

8.1. rezolvate favorabil:

-

8.2. respinse:

-

9. Numarul de plangeri in instanta:

9.1. rezolvate favorabil:

-

9.2. respinse:

-

9.3. in curs de solutionare:

-

        Copyright © 2004-2018 Direcția de Sănătate Publică Neamț.