www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Protecţia datelor cu caracter personal Arhiva NOTĂ DE INFORMARE

NOTĂ DE INFORMARE

privind drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Direcția de Sănătate Publică Neamț are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Direcția de Sănătate Publică Neamț prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrarii datelor este: prestarea serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate și statistice.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare:

  • in realizarea scopului „servicii de sanatate” ce pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate derulate în cadrul institutiei noastre,
  • pentru alocarea codurilor de parafă medicilor nou-intraţi în sistem, în corelaţie cu nomenclatorul unităţilor sanitare ce funcţionează în teritoriu, Registrul unic al cabinetelor medicale etc.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de aceste servicii.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate , Ministerul Sanatatii si alte institutii publice implicate in aceste activități.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, directorului coordonator al Direcția de Sănătate Publică Neamț. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

*Observaţie:

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.

Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

        Copyright © 2004-2018 Direcția de Sănătate Publică Neamț.