www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Aviz anual medici cu vârsta peste vârsta de pensionare Documente necesare obținerii avizului anual

Documente necesare obținerii avizului anual

Solicitarea trebuie adresata Comisiei cu 15 zile înainte de împlinirea vârstei de pensionare sau înainte de data expirării perioadei pentru care a fost acordat avizul, și se eliberează în baza următoarelor documente:

a. 1. Solicitarea medicului sau solicitarea organului de conducere al unității (spitale, CMI-uri, Societăți comerciale, Fundații, Centre medicale) și/sau

    2. Solicitarea medicului către unitatea angajatoare, dacă e cazul, cu aprobarea unității angajatoare de menținere în activitate/ prelungire activitate în unitatea respectivă;

b. Copie CI/BI medic;

c. Adeverința de salariat sau copie după contractul de muncă / Act adițional cu C.A.S. Neamț;

d. Certificatul medical de sănătate care va conține și viza de la medical psihiatru/ Fișă de aptitudini;

e. Copie după Certificat membru al Colegiului Medicilor Neamț/ Colegiului Medicilor Dentiști Neamț;

f. Avizul Colegiului Medicilor Neamț /Colegiului Medicilor Dentiști Neamț; 

g. Copie după certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unității medicale în care va continua desfășurarea activității;

h. Copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice (CUI, CIF);

i. Copie poliță de asigurare malpraxis;

j. Pentru unitățile sanitare publice, inclusiv un referat al unității medicale, prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, avizat de ordonatorul principal de credite,  dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs;

k. Alte documente din care să reiasă că medicul care solicită avizul anual a fost în relație contractuală C.A.S. județean, dacă e cazul.

NOTA: Comisia poate solicita orice alt document considerat relevant

 

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.