www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Procedură obținere aviz anual

Avizul anual pentru prelungirea activităţii medicilor pensionari, aflați în relație contractuală cu C.A.S. Neamț, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, se acordă, la solicitarea medicului, conform 

 1. prevederilor Legii nr.113 din 27.05.2016 pentru modificarea art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
 2. Deciziei C.M.R. nr. 4/2008,  publicată în M. Of. Partea I, cu modificările ulterioare
 3. Procesul verbal al Comisiei mixte prin care s-a constatat necesitatea prelungirii activității medicilor peste vârsta de pensionare.

Avizul emis este valabil un an de zile de la data emiterii lui,  iar în cazul medicilor pensionari angajați în unitățile sanitare publice până la ocuparea postului prin concurs dar nu mai târziu de un an de la data emiterii lui.

Notă: Indiferent de domeniul de asistenta medicala în care își desfășoară activitatea in relație contractuala cu C.A.S. Neamț, AVIZUL pentru continuarea activității după împlinirea vârstei de 67 de ani se solicita ANUAL.

 

Medicii aflați în activitate și care lucrează în unități sanitare publice care au contract cu C.A.S. Neamț

Medicii aflați în activitate și care lucrează în unități sanitare publice care au contract cu C.A.S. Neamț

Pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în spitale aflate în relaţie contractuală cu C.A.S.Neamț, angajatorul poate solicita prelungirea activităţii unui medic aflat la vârsta de pensionare în următoarele situaţii:

 1. există deficit de personal medical la nivelul unității în specialitatea în care activează medicul respectiv
 2. există posturi vacante din specialitatea respectivă,  deși a fost  organizat concurs în ultimele 6 luni pentru ocuparea acestora
 3. medicul activează în una dintre specialitățile medicale deficitare, stabilite de legislația în vigoare
 4. în cazul spitalelor publice cu deficit de personal, doar cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea postului prin concurs.

Documente necesare:

 1. Solicitarea medicului sau solicitarea organului de conducere al unității.  Solicitarea medicului către unitatea angajatoare, dacă e cazul, cu aprobarea unității angajatoare de menținere în activitate/ prelungire activitate în unitatea respectivă
 2. Copie CI/BI medic
 3. Adeverința de salariat sau copie după contractul de muncă
 4. Copia certificatul medical de sănătate care va conține și viza de la medical psihiatru/ Fișa de aptitudini
 5. Copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor Neamț
 6. Avizul Colegiului Medicilor Neamț
 7. Copie poliță de asigurare malpraxis
 8. Pentru unitățile sanitare publice, inclusiv un referat al unității medicale, prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, avizat de ordonatorul principal de credite,  dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum si precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs
 

Medicii de familie și medicii specialiști aflați în activitate în unități sanitare private care au contract cu C.A.S. Neamț direct sau prin angajator (cabinet medical organizat conform O.G. nr. 124/1998/ SC/ SRL)

Medicii de familie și medicii specialiști aflați în activitate în unități sanitare private care au contract cu C.A.S. Neamț direct sau prin angajator (cabinet medical organizat conform O.G. nr. 124/1998/ SC/ SRL)

Documente necesare:

 1. Solicitarea medicului sau solicitarea organului de conducere al unității (CMI-uri, Societăți comerciale, Fundații
 2. Copie CI/BI medic
 3. Adeverința de salariat sau copie după contractul de muncă sau act adițional C.A.S. Neamț
 4. Certificatul medical de sănătate care va conține și viza de la medical psihiatru/ Fișa de aptitudini
 5. Certificat membru al Colegiului Medicilor Neamț/ Colegiului Medicilor Dentiști Neamț
 6. Avizul Colegiului Medicilor Neamț /Colegiului Medicilor Dentiști Neamț 
 7. Copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unității medicale în care va continua desfășurarea activității
 8. Copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice (CUI, CIF)
 9. Copie poliță de asigurare malpraxis (asig. răspundere civilă profesională)
 10. Alte documente din care să reiasă că medicul care solicită avizul anual a fost în relație contractuală C.A.S. județean, dacă e cazul.
 

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.