www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Documente utile

Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 - Anexa 4a
 
Memoriu Tehnic unități medicale - model
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere de obținere a vizei pentru autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare - PENTRU UNITĂȚILE MEDICALE
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Declarație pe propria răspundere privind spaţiul pentru care se solicită autorizarea
 
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru chimişti, biologi, biochimişti
 
Cerere pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare pentru unităţile medicale care desfăşoară activităţi medicale şi/sau conexe actului medical (laboratoare de analize medicale, puncte de recoltare, etc.)
conform O.M.S. nr.1301/2007
Cerere pentru obţinerea vizei autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare pentru unităţile medicale care desfăşoară activităţi medicale şi/sau conexe actului medical (laboratoare de analize medicale, puncte de recoltare, etc.)
conform O.M.S. nr.1301/2007
Cerere pentru obţinerea vizei autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare pentru unităţile medicale cu paturi
 
Cerere pentru obţinerea vizei autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare pentru sistemele de apă
 
Cerere pentru autorizarea unităţii de asistenţă medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
conform prevederilor O.M.S. nr. 1159 din 31 august 2010
Cerere pentru obţinerea vizei autorizaţiei unităţii de asistenţă medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
conform prevederilor O.M.S. nr. 1159 din 31 august 2010
Memoriu tehnic
(pentru următoarele tipuri de obiective - ex. bar, magazin, spaţiu prestări servicii-frizerie, coafor, etc.)
Cerere pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru activități de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017
Cerere pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017
Cerere pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru prestarea de servicii funerar
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.