Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Documente utile

Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 - Anexa 4a
 
Memoriu Tehnic unități medicale - model
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere de obținere a vizei pentru autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare - PENTRU UNITĂȚILE MEDICALE
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Cerere pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
conform Anexei 3 la ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare
Declarație pe propria răspundere privind spaţiul pentru care se solicită autorizarea
 

        Copyright © 2004-2017 Direcția de Sănătate Publică Neamț.