www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

2018

1. Numarul total de solicitari de informatii de interes public:

29

2. Numarul total de solicitari departajat pe domenii de interes:

2.1. date statistice:

 2

2.2. administrare - achizitii:

 5

2.3. resurse umane:

 2

2.5. alte cereri:

20

3. Numarul de solicitari rezolvate favorabil:

29

4. Numarul de solicitari respinse:

4.1. informatii exceptate de la acces:

-

4.2. informatii inexistente:

-

5. Numarul de solicitari adresate in scris:

5.1. pe suport de hartie

10

5.2. pe suport electronic:

19

6. Numarul de solicitari adresate de persoane fizice:

 4

7. Numarul de solicitari adresate de persoane juridice:

25

8. Numarul de reclamatii administrative:

8.1. rezolvate favorabil:

29

8.2. respinse:

-

9. Numarul de plangeri in instanta:

9.1. rezolvate favorabil:

-

9.2. respinse:

1

9.3. in curs de solutionare:

-

        Copyright © 2004-2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț.