Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Laboratoare

Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică

Laboratorul de diagnostic microbiologic

Laboratorul de diagnostic microbiologic

Atribuții specifice:

 • participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
 • asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens;
 • asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
 • monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu;
 • asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 • efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 • efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
 • asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
 • efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 • execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică, conform competenţelor.

Echipa:

 • 2 medici primari microbiologie;
 • 1 biolog principal;
 • 4 asistenți medicali principali laborator;
 • 4 asistenți medicali principali igienă;
 • 1 asistent medical igienă.

Laborator de chimie sanitară şi toxicologie

Laborator de chimie sanitară şi toxicologie

Atribuții specifice:

 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;
 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 • efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 • asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;
 • intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate de către directorul adjunct de sănătate publică;
 • alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

Echipa:

 • 4 chimiști principali;
 • 1 asistent medical principal laborator;
 • 3 asistenți medicali principali igienă.

        Copyright © 2004-2018 Direcția de Sănătate Publică Neamț.