www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Cadru Legal

Legea nr. 226 din 5 iunie 2009
Legea organizarii si funcționarii statisticii oficiale în România
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Ordinul ministrului sănătății publice nr. 919 din 27 iulie 2006
privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006
privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1503/1009 din 11 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Ordinul ministrului sănătății nr. 1059 din 20 noiembrie 2003
privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor
Ordinul ministrului sănătății nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 668/172 din 5 octombrie 1999
cuprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informațional

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.