www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Unități sanitare Centre de permanență

Centre de permanență

Centre de permanență

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale fără personalitate juridica, care funcționează în regim de gardă și asigură continuitatea asistenței medicale primare a colectivităților locale arondate, în mod GRATUIT.

Prin centrele de permanenta, serviciile medicale sunt acordate tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al acestora.

Programul de funcționare a centrelor de permanență se desfășoară între orele 15,00 - 8,00 în zilele lucrătoare și permanent, în zilele nelucrătoare.

Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanență sunt următoarele:

  • asistenţă medicală în afecţiunile acute, subacute, acutizări ale unor boli cronice şi în urgenţele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie/medicului de medicină generală, conform pregătirii curiculare şi a atestatelor obţinute în baza programelor de studii complementare;
  • administrarea de către asistentul medical, a medicaţiei injectabile/perfuzabile necesare tratamentului recomandat de medicul de familie/medicul specialist, după caz, precum şi administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţă, conform indicaţiei medicului din cadrul centrului de permanenţă, care se asigură din trusa de urgenţă a centrului de permanenţă, a cărei componenţă este prevăzută în Anexa nr. 2 la normele metodologice;
  • eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare medicului său de familie pentru informare asupra diagnosticului şi tratamentului administrat în centrul de permanenţă;
  • prescripţie medicală;
  • îngrijiri post intervenţii chirurgicale de tipul suprimării firelor de sutură conform recomandărilor medicului specialist, efectuarea de pansamente şi schimbarea pansamentelor chirurgicale;
  • consultaţii la distanţă, prin servicii de telemedicină incluse în competențele medicului de familie;
  • activităţi de vaccinare împotriva COVID-19 efectuate de medicii de familie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • testarea de către medicii de familie, cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile medicale ulterioare celor acordate prin centrele de permanență, se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea condițiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale și pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz, la cabinetul medicului de familie pe lista căruia este înscris pacientul sau în serviciile de primire a urgențelor în cazul în care pacientul primește un bilet de trimitere.

Centrele de permanenta funcționează în afara programului de activitate al cabinetului de medicina de familie.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.