www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Informaţii de interes public Rapoarte de activitate RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2019

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2019

Informații furnizate la cerere

1. Numărul total
de solicitări de informații 
de interes public

În funcţie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice

de la persoane juridice

pe suport hârtie

pe suport electronic

verbal

37

5

32

2

34

1

 Departajare pe domenii de interes

a) Utilizarea banilor publici (contracte, învestiții, cheltuieli etc.)

2

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

25

c) Acte normative, reglementări

-

d) Activitatea liderilor instituției

-

e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

-

f) Altele

10

  

2. Număr total de solicitări soluționate favorabil

Termen de răspuns

Modul de comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecționate către alte instituții în 5 zile

Soluționate favorabil în termen de 10 zile

Soluționate favorabil în termen de 30 zile

Solicitări pentru care termenul a fost depășit

Comunicare electronică

Comunicare în format hârtie

Comunicare verbală

Utilizarea banilor publici (contracte, învestiții, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituției

Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele

37

-

10

27

-

34

2

1

2

25

 

-

-

10

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

Nu este cazul.

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

Nu este cazul.

5. Număr total de
 solicitări respinse

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de interes

Exceptate, conform legii

Informații inexistente

Alte motive

Utilizarea banilor publici (contracte, învestiții, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituției

Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001

Soluționate favorabil

Respinse

În curs de soluționare

Total

Soluționate favorabil

Respinse

În curs de soluționare

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

        Copyright © 2004-2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț.