www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Întrebări frecvente - Obtinere avize și autorizații
Informaţii utile
 

Întrebări frecvente - Obtinere avize și autorizații

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt:

 1. Cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
 2. Declarația pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unității/administrator și/sau titularul activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Cui se aplică procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile (coduri CAEN) de mai jos (anexa nr. 2 la ordinul menționat) şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului:

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui

1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri)

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052 - Fabricarea îngheţatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1105 - Fabricarea berii

1106 - Fabricarea malţului

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

8510 - Învăţământ preşcolar

8520 - Învăţământ primar

8531 - Învăţământ secundar general

8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8541 - Învăţământ superior nonuniversitar

8542 - Învăţământ superior universitar

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

9311 - Activităţi ale bazelor sportive

9312 - Activităţi ale cluburilor sportive

9319 - Alte activităţi sportive

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9604 - Activităţi de întreţinere corporală

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare?

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare sunt:

 1. Cerere semnată de titularul activitatii /administrator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, din Ordinului ministrului sănătății nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Dosarul tehnic, conform reglementarilor legale specifice, în vigoare (memoriu descriptiv al instalațiilor, schiță amplasare în zonă, schiță în detaliu).
 3. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara în valoare de 300 lei.
 4. Act deținere spațiu.
 5. În funcţie de specificul activității se pot solicita și alte documente care sa ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Cui se aplică procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza referatului de evaluare?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

 1. tratarea şi distribuţia apei potabile;
 2. îmbutelierea apei potabile;
 3. fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
 4. amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
 5. activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
 6. activităţi de asistenţă medicală generală;
 7. activităţi de asistenţă medicală specializată;
 8. activităţi de asistenţă stomatologică;
 9. activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
 10. activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
 11. activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
 12. alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare - PENTRU UNITĂȚILE MEDICALE?

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare - PENTRU UNITĂȚILE MEDICALE sunt:

 1. Cerere – anexa 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Memoriul tehnic.
 3. Planul de situaţie cu încadrarea în zonă.
 4. Schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate.
 5. Actul de înfiinţare al solicitantului (CUI).
 6. Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului.
 7. Contract pentru deşeuri medicale.
 8. Contract garanţie/service aparatură.
 9. Listă dotare conform Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003.
 10. Certificat de membru.
 11. Chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică/viză nr. ............ din data de ..............................., în valoare de 300 lei.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care este documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică este:

 1. Cererea de certificarea conformităţii cu normele de igiena si sanatate publica, conform modelului prevăzut in anexa nr. 3, din Ordinului M.S. nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Certificat de urbanism.
 3. Schiţa de amplasare in zona, cu menţionarea vecinatatilor imediate (distanţe de la perimetru la vecini), întocmită de personal de specialitate.
 4. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
 5. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, după caz.
 6. Dovada achitării tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica, în valoare de 200 lei, iar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50 lei .
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care este documentaţia necesară pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, documentaţia necesară pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este:

 1. Cererea de certificarea conformităţii cu normele de igiena si sanatate publica, conform modelului prevăzut in anexa nr. 3, din Ordinului ministrului săntății nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Certificat de urbanism.
 3. Schiţa de amplasare in zona, cu menţionarea vecinatatilor imediate (distanţe de la perimetru la vecini), întocmită de personal de specialitate.
 4. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
 5. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, după caz.
 6. Dovada achitării tarifului de certificarea conformităţii, în valoare de 200 lei, iar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50 lei.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Cui se aplică certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale?
 1. Cerere prin care se solicită înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Copia actului privind deţinerea spaţiului (după caz):
  • Contract vânzare-cumpărare
  • Contract închiriere
  • Contract de comodat
  • Contract concesionare
 3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare.
 4. Dovadă privind dotarea cabinetului : In funcţie de specificul cabinetului în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale trebuie o anumită dotare.
  In afara acestor cerinţe sunt cabinetele de medicina muncii care în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 240/2004 – aparatura din cabinet trebuie să fie înregistrată la M.S. conf. Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.
 5. Dovadă privind baremul minim de medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 6. Certificat de membru în Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti – copie.
 7. Cod fiscal/C.I. - copie.
 8. Certificat de avizare a cabinetului medical semnat de preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor/Colegiul Judeţean al Medicilor Dentişti, în care să fie menţionate toate specialităţile autorizate în cadrul cabinetului - copie.
 9. Adeverinţă cod parafă – copie.
 10. Contract întreţinere şi service aparatura medicală sau, după caz, certificatele de garanţie - copie.
 11. Contract evacuare deşeuri - copie.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea Societăţii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale?
 1. Cerere prin care se solicită înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Copia actului privind deţinerea spaţiului (după caz):
  • Contract vânzare-cumpărare
  • Contract închiriere
  • Contract de comodat
  • Contract concesionare
 3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare - copie.
 4. Dovadă privind dotarea cabinetului : In funcţie de specificul cabinetului în conformitate cu Ord. M.S. 153/2003 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale trebuie o anumită dotare.
  In afara acestor cerinţe sunt cabinetele de medicina muncii care în conformitate cu Ord. M.S. 240/2004 – aparatura din cabinet trebuie să fie înregistrată la M.S. conf. Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale.
 5. Dovadă privind baremul minim de medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 6. Certificat de membru în Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti – copie.
 7. Contract de muncă pentru personalul medical angajat pentru fiecare specialitate – copie.
 8. Cod fiscal/C.I. - copie.
 9. Certificat de avizare a cabinetului medical semnat de preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor/Colegiul Judeţean al Medicilor Dentişti, în care să fie menţionate toate specialităţile autorizate în cadrul cabinetului - copie.
 10. Statutul societăţii care să ateste obiectul unic de activitate - activităţi medicale – copie.
 11. Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului si incheiere autentificare in cazul unui punct de lucru - copie.
 12. Adeverinţă cod parafă reprezentant legal medical – copie.
 13. Contract întreţinere şi service aparatura medicală sau, după caz, certificatele de garanţie - copie.
 14. Contract evacuare deşeuri - copie.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Când actualizez datele din Registrul Unic al cabinetelor medicale?

Orice modificare a condiţiilor iniţiale în baza cărora unitatea a fost înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale va fi comunicată Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ în termen de 5 zile lucrătoare.

Reprezentanţii legali/medicii titulari ai unităţilor medicale înscrise în Registrul Unic al cabinetelor medicale din judeţul Neamţ trebuie să actualizeze dosarul cu următoarele documente, în copie:

 • contractul privind deţinerea legală a spaţiului, în cazul în care acesta a expirat,
 • certificatele de membru ale personalului medico-sanitar angajat/colaborator reavizate (medic, asistent medical),
 • contractele de muncă/colaborare ale personalului,
 • contractul privind gestionarea deşeurilor medicale,
 • contractul privind garanţia/service-ul aparaturii din dotarea unităţii,
 • pentru unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care sunt înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare se va prezenta documentul din care să rezulte faptul că administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici, conform O.G. nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • statutul societăţii/actul constitutiv în cazul în care acesta a fost modificat de la data de când unitatea a fost înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru obţinerea autorizatiei pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
 1. Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare sau, după caz, actul de înfiinţare sau organizare conform legislaţiei în vigoare.
 2. Autorizaţia sanitară de funcţionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.
 3. Dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal.
 4. Dovada achitării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 5. Dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.
 6. Dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare.
 7. Dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 8. Pentru asistenţii medicali, autorizaţie de liberă practică/certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 9. Dovada că fiecare angajat medico-sanitar deţine asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.
 10. Dovada deţinerii în proprietate a aparaturii din dotare.
 11. Documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei de libera practica pentru biochimisti, biologi, chimisti?
 1. Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Libera  Practica  (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Avizul Ordinului Biochimistilor, Biologilor  si Chimistilor din Jud. Neamţ – ORIGINAL.
 3. Diploma de studii eliberata de o institutie de invatamant superior de profil biochimic, biologic sau chimic recunoscuta de lege – COPIE.
 4. Certificat  cazier judiciar –ORIGINAL.
 5. Certificat de sanatate (tip A5)– ORIGINAL.
 6. Autorizatia de libera practica veche (daca este cazul) – ORIGINAL.
 7. Certificat de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui de pe diploma).
 8. Copie BI/CI.
 9. Adeverinta de salariat emisă de o unitate sanitară publică sau privată - ORIGINAL.
 10. Ordin de confirmare in specialitate/grad principal (daca este cazul) - COPIE.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Unde depun documentele?

Documentele se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică Neamț, bdul. Dacia, nr. 4A - Compartimentul de avize şi autorizare.

Afiseaza/Ascunde raspunsul În cât timp obțin autorizațiile/avizele/notificărilor solicitate?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererii de autorizare/avizare/certificare/asistență este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentației.

Eliberarea în regim de urgenţă se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare, după achitarea taxei suplimentare.

Afiseaza/Ascunde raspunsul De unde se ridică documentele de autorizare?

Documentele se ridică de la sediul Direcției de Sănătate Publică Neamț, bdul. Dacia, nr. 4A - Compartimentul de avize şi autorizare.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară sunt:

Denumirea procedurilor de reglementare
sanitară
Tariful
(lei)
Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 300
Certificarea conformităţii 200
Asistenţă de specialitate de sănătate publică 200
Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă 50
Acordare viză anuală 200

Notă:

Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Cum plătesc contravaloarea serviciilor de autorizare sanitară?

Plata pentru obtinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare se face în contul beneficiarului: Buget de stat, COD IBAN R057TREZ49120160103XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, EXPLICAŢII - AUTORIZAŢII SANITARE ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE, COD FISCAL 8609468.

Plata pentru rezolvarea in regim de urgenţă, Certificarea conformităţii și Asistenţa de specialitate de sănătate publică se achită în numerar, la Casieria D.S.P. Neamţ, bdul. Traian, nr. 1 sau în contul D.S.P. Neamţ deschis la Trezoreria Piatra Neamţ - COD IBAN RO94TREZ49120E365000XXXX, COD FISCAL D.S.P. Neamţ 2613370.

Avize şi autorizaţii
 

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.