www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Dispeceratul Medical Unic (DMU)

Având in vedere precizările făcute de către dnul. subsecretar de stat al Ministerului Sănătăţii, sef. lucr. dr. Raed Arafat precum si acceptul STS pentru utilizarea sistemului Apelului Unic de Urgenta 112, începând cu data de 01.04.2011, solicitările unităţilor sanitare cu paturi pentru serviciile efectuate de către echipajele SAJ Neamţ către acestea se vor face prin apelul unic de urgentai 112 direct in Dispeceratul Medical Unic din staţia centrala Piatra Neamţ;

Dispeceratul Medical Unic (DMU) va transmite către substații solicitarea si va aloca echipaj pentru soluţionarea acesteia.

Alocarea echipajelor se va face in conformitate cu necesităţile impuse de gravitatea cazului si capacitatea reală de răspuns a SAJ Neamţ, la momentul respectiv, astfel încât să se asigure cu prioritate asistenta medicala de urgenta către populaţie.

Se supun acestei reglementari:

 • Transferul de urgenta al pacientului critic neinternat din UPU/CPU către unităţi sanitare din judeţ si din centrele universitare.
 • Transferul de urgenta (continuarea urgentei) al pacientului necritic neinternat din UPU către Spitalul Bisericani, respectiv din CPU al Spitalului Municipal de Urgenta Roman in secţiile exterioare  contagioase/pediatrie/dermatologie/oncologie/psihiatrie, etc.).
 • Transferul de urgenta al pacientului critic internat din unităţile sanitare din judeţ către unităţile sanitare cu nivel de competenta superior din centrele universitare.
 • Transferul pacientului necritic internat pentru investigaţii si tratament de specialitate pentru cazurile in care nu exista specialitatea respectiva, sau depăşeşte competenta unităţii sanitare.
 • Transportul medical asistat pentru pacienţi necritici neinternați de orice vârsta cu deficit motor de tren inferior in vederea efectuării de investigaţii si tratament la recomandarea medicului de familie si/sau specialist.
 • Transportul sanitar Ia externare si returul la domiciliu pentru categoriile de patologie nominalizata in Normele metodologice ale Contractului Cadru.
 • Asistenta medicala de urgenta la manifestaţii sportive, culturale, etc.
 • Transportul la externare din unităţi sanitare din afara judeţului a pacienţilor asiguraţi ai CAS Neamţ, pentru care este necesar avizul CAS.
 • Transferul interclinic al pacientului internat in unităţi sanitare cu competenta superioara către unităţi sanitare din judeţul Neamţ.
 • Transportul de sânge si derivate de sânge.

Având in vedere reorganizarea activităţii Spitalului Orăşenesc Bicaz si închiderea Compartimentului primire urgente a respectivei unităţi sanitare, resursele limitate de care dispune Serviciul de Ambulanta Judeţean Neamţ la nivelul celor 2 substații, precum si teritoriul care este deservit de personalul operativ respectiv, Serviciul de Ambulanta Judeţean Neamţ propune următorul mod de desfăşurare a activităţii de acordare a asistentei medicale de urgenta in prespital:

 1. Teritorizarea va fi următoarea:
  • Zona deservita de substația Tg. Neamţ se extinde pana la „coada lacului Bicaz" (localitatea Poiana Largului), astfel încât va fi alocat echipaj medical din substația Tg. Neamţ si/sau echipajul EPA al ISU Neamţ - detaşament Tg. Neamţ, in funcţie de natura si gravitatea cazului;
  • Echipajele substației Ceahlău si punctul de lucru Borca vor deservi zona de la „coada lacului Bicaz" (localitatea Poiana Largului) pana la limitele cu judeţele Harghita si Suceava; in zona respectiva va putea fi alocat si echipajul EPA al ISU Neamţ - detaşament Tg. Neamţ, conform teritorizării ISU;
  • Echipajele substației Bicaz vor deservi zona tradiţionala a acesteia limita cu teritoriul staţiei centrale Piatra Neamţ fiind localitatea Tarcău;
 2. In fapt activitatea se va desfăşura astfel:
   • Echipajul va fi alocat la caz de către Dispeceratul medical unic, la sosirea la caz asistentul medical va informa dispecerul de serviciu asupra stării pacientului si in funcţie de patologie si gravitate (respectând dreptul pacientului de a-si alege unitatea sanitara in care sa fie tratat) echipajul va fi direcționat din DMU către una din unităţile sanitare, respectiv Spitalul Orăşenesc Tg. Neamţ sau Spitalul Judeţean de Urgenta Piatra Neamţ;
   • În funcţie de gravitatea cazului si capacitatea de răspuns a celor 3 substații (Bicaz/ Tg.Neamt/ Piatra Neamţ) va fi alocat un echipaj EMU-A/EMU-M la întâlnire, astfel încât arealul respectiv (zona Bicaz si Valea Muntelui) sa nu rămână descoperit (fără echipaj) un interval mare de timp (întoarcerea in baza sa se facă cat mai repede);

Pentru buna desfăşurare a activităţii, având in vedere prevederile OMSP 1091/2006 pentru aprobarea protocoalelor de transfer interclinic a pacientului, in interesul pacientului acesta va fi transportat la cea mai apropiata unitate sanitara care poate acorda îngrijiri medicale de urgenta, vor fi colectate următoarele informații:

   • lista liniilor de garda aprobate pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Neamţ,
   • lista secţiilor si specialităţilor din respectiva unitate sanitara,
   • modul in care este organizata activitatea pentru laboratorul de analize medicale si laboratorul de radiologie ale unităţii sanitare susmenţionate.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică Neamț.