www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Comunicate de presă COMUNICAT DE PRESĂ - control Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

COMUNICAT DE PRESĂ - control Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț au efectuat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în perioada 01.08.2023-12.09.2023, o acțiune tematică de control privind verificarea respectării conformității la legislația în vigoare în ceea ce privește calitatea condițiilor de acordare a serviciilor de asistență medicală.

Acțiunea de control a avut drept obiective verificarea respectării prevederilor legale privind:

 • condițiile de funcționare,
 • supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare,
 • curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia,
 • gestionarea deșeurilor nepericuloase și a deșeurilor rezultate din activitățile medicale,
 • transportul și eliminarea finală a deșeurilor periculoase şi nepericuloase.

De asemenea, a fost verificat stadiul de implementare și remediere a recomandărilor dispuse la controlul anterior.

Principalele disfuncționalități evidențiate și comunicate Ministerului Sănătății – Inspecția Sanitară de Stat, Consiliului Județean Neamț și Instituției Prefectului Neamț au fost următoarele:

 1. Obiectivele planificate în Programul de conformare nu sunt realizate în termenele stabilite și au fost, din nou, reprogramate.
 2. Lucrările de reabilitare la Ambulatoriul Integrat - tronsonul C și Pavilionul Oncologie sunt sistate.
 3. Întrucât Pavilionul Oncologie și Ambulatoriul Integrat - tronsonul C sunt în reabilitare, în Pavilionul Medicină Internă, cu risc seismic ridicat (RSII), funcționează 4 secții, 6 compartimente, Ambulatoriul integrat al Secției de Oncologie, sectorul internări zi al Secției Oncologie, Dispensarul TBC, birou de internări, magazie efecte pacienți, birou administrativ.
  Spațiile sunt supraaglomerate, nu pot fi respectate normele de amplasare a paturilor și suprafața alocată fiecărui pat, nu este asigurat un microclimat corespunzător, nu se respectă normele legale privind numărul grupurilor sanitare și dotarea saloanelor, nu se asigură spații conforme pentru vestiare personal, depozitare lenjerie curată, materiale sanitare, biocide, spații de igienizare și păstrare a ustensilelor de curățenie, altele decât în grupurile sanitare.
 4. Secția de Oncologie funcționează fără aviz sanitar. Secția a fost relocată în Pavilionul Medicină internă, cu structura de spitalizare de zi și consultații ambulatoriu la parterul clădirii și cu spitalizarea continuă la etajul 4 al Pavilionului.
 5. Întreaga Secție Medicină Internă necesită în regim de urgență lucrări de reparații, igienizare, înlocuire tâmplărie interioară și mobilier uzat, reparare pavimente.
 6. Holurile Pavilionului Chirurgie sunt degradate, cu infiltrații în pereți și plafoane.
 7. Spațiile Secției Chirurgie generală (saloane, holuri, săli de consultații, cabinetele de tratamente, grupuri sanitare) necesită lucrări de reparație, curățenie, igienizare, înlocuire mobilier deteriorat.
 8. În unele secții (ortopedie, urologie, etc) saloanele necesită operațiuni de igienizare și dotare cu mobilier corespunzător, dotare cu prize și surse de oxigen.
 9. În unele săli de operații nu funcționează toate lavoarele cu apă sterilă, iar unele săli nu sunt funcționale datorită dotării insuficiente. Nu sunt asigurate toate spațiile prevăzute de legislația în vigoare. Nu toate sălile de operație sunt dotate cu sistem de ventilație și tratare a aerului.
 10. Secția Boli infecțioase necesită lucrări de renovare și igienizare.
 11. Secția Pediatrie funcționează în condiții necorespunzătoare, lucrările de reabilitare la cele 2 pavilioane ale secției Pediatrie fiind sistate.
 12. Spațiul UTS este subdimensionat, suprafața totală  este insuficientă volumului activității de transfuzie sanguină din spital, dotările fiind insuficiente.
 13. Nu sunt respectate prevederile legale privind existența spațiilor necesare  funcționării  stației de hemodializă.
 14. Spălătoria centrală a spitalului funcționează într-un spațiu subdimensionat, care nu corespunde normelor legale.
 15. În majoritatea secțiilor amplasarea paturilor este neconformă și numărul de grupuri sanitare este insuficient.
 16. Nu sunt asigurate spațiile necesare pentru structura de spitalizare de zi.
 17. Unele spații sunt aglomerate cu obiecte de mobilier propus spre casare.
 18. În întreaga unitate nu este rezolvată adecvat problema vestiarelor pentru personal, acestea fiind amplasate în locuri necorespunzătoare şi în spații neigienizate, nedotate corespunzător, insuficiente, cu mobilier vechi și degradat.
 19. Nu este asigurată rezerva de apă curentă a spitalului pentru  s1-3 zile.
 20. Nu sunt puse în funcțiune cele mai multe dintre ploscarele aflate la nivelul secțiilor.
 21. Cărucioarele rulante și a tărgile de transport pacienți utilizate în unele secții sunt uzate.
 22. La nivelul spitalului nu sunt asigurate cantități suficiente de lavete pentru suprafețe și rezerve mop.

Precizăm faptul că aceste deficiențe au fost constatate și la controlul anterior.

Având în vedere constatările efectuate în cadrul acțiunii de control, precum și punctele de vedere exprimate de către conducerea unității sanitare și ordonatorul principal de credite au fost formulate următoarele recomandări fiind stabilite termenele de remediere:

 1. Respectarea termenelor stabilite pentru obiectivele planificate in Programul cadru de conformare. Asumarea obiectivelor din Programul operațional și Programul cadru de conformare și de către Autoritatea Publică Locală. Termen - 31.12.2023.
 2. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor din Ambulatoriul integrat, în vederea reluării activității medicale conform normelor și pentru a degreva spațiile ocupate în prezent. Termen - 31.12.2023.
 3. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Pavilionului  Oncologie, cu relocarea secției și eliberarea spațiilor ocupate în prezent. Termen - 31.12.2023.
 4. Identificarea și implementarea unor soluții pentru organizarea secțiilor existente în cadrul Pavilionului Medical, cu risc seismic, (RSII), în vederea funcționării conform normelor prevăzute în legislația în vigoare și desfășurarea în condiții de siguranță a activității medicale, pentru pacienți și personal, asigurarea cazării și a îngrijirii bolnavilor în condiții optime. Termen - 31.12.2023.
 5. Stabilirea condițiilor și/sau parametrii de funcționare a secțiilor medicale din cadrul Pavilionului Medical, în vederea conformării la legislația în vigoare. Termen - 31.12.2023.
 6. Finalizarea  în regim de urgență a lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a spațiilor din Secția Medicină Internă. Termen - 31.12.2023.
 7. Efectuarea lucrărilor de reparație și igienizare la holurile laterale cu scările de acces între secțiile Pavilionului Chirurgical. Termen - 31.12.2023.
 8. Finalizarea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a tuturor spațiilor din Secția Chirurgie generală. Toate spațiile secției (saloane, holuri, săli de consultații, cabinetele de tratamente, grupuri sanitare) necesită lucrări de reparație, curățenie, igienizare, înlocuire mobilier deteriorat. Termen - 31.12.2023.
 9. Organizarea și dotarea corespunzătoare a blocurilor operatorii, punerea în funcțiune a tuturor lavoarelor pentru apă sterilă, completarea dotărilor cu mobilier, aparatură lipsă, în vederea asigurării funcționalității  tuturor sălilor de operații din Pavilionul Chirurgical. Termen - 31.12.2023.
 10. Finalizarea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a saloanelor și grupurilor sanitare,  repararea/ înlocuirea instalației sanitare din secția Boli Infecțioase. Termen - 31.12.2023.
 11. Se vor lua măsuri de finalizare a lucrărilor de reabilitare a pavilionului Pediatrie și se vor da în folosință tronsoanele reabilitate. Termen - 31.12.2023.
 12. Asigurarea unui spațiu conform pentru organizarea și funcționarea stației de dializă, conform legislației în vigoare. Termen - 31.12.2023.
 13. Asigurarea dotării unității de transfuzii sangvine cu echipamente frigorifice și genți de transport omologate. Se va asigura personal calificat, conform normativului. Relocarea UTS  într-un spațiu propriu, cu circuite funcționale conform cerințelor. Termen - 31.12.2023.
 14. Reorganizarea activităților din spălătoria unității cu dotarea corespunzătoare a spațiilor și asigurarea unui circuit funcțional pentru lenjeria murdară și lenjeria curată. Termen - 31.12.2023.
 15. Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile legale privind: asigurarea suprafeței/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului de grupuri sanitare pentru pacienți și personal pentru fiecare secție. Termen - permanent.
 16. Organizarea structurii de spitalizare de zi, conform prevederilor legale. Termen - 31.12.2023.
 17. Dotarea corespunzătoare a saloanelor, înlocuirea/repararea mobilierului degradat, înlocuirea/recondiționarea tărgilor și scaunelor rulante pentru transportul pacienților, revizuirea instalațiilor sanitare, electrice, fluide medicale în toate spațiile spitalului, unde se impune. Termen - 31.12.2023.
 18. Eliberarea tuturor spațiilor unității sanitare aglomerate inutil cu obiecte de mobilier, aparatură, echipamente degradate, neutilizate. Termen - 31.12.2023.
 19. Amplasarea vestiarelor pentru personal în spații conforme cu legislația în vigoare, igienizate, dotate corespunzător. Termen - 31.12.2023.
 20. Asigurarea rezervei de apă potabilă. Termen - 31.12.2023.
 21. Punerea în funcțiune a tuturor ploscarelor existente în secții. Termen - 31.12.2023.
 22. Achiziționarea și înlocuirea cărucioarelor rulante și a tărgilor transport pacienți uzate, cu altele noi. Respectarea procedurii de curățare și dezinfecție a acestora, în toate secțiile. Termen - 31.12.2023.
 23. Achiziționarea unor cantități suficiente de lavete pentru suprafețe și rezerve mop, în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor legale și utilizarea lor în unitatea sanitară, în mod continuu. Termen - imediat si permanent.

Pentru neconformitățile constatate la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 60.000 lei, conform HGR nr. 857/2011, art.30, lit. e - neefectuarea lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi reparare a clădirilor spitalului, lit. k - neasigurarea la nivelul spitalului a spaţiilor şi condiţiilor pentru depozitarea produselor, ustensilelor, instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de protecţie, materialelor sanitare, medicamentelor, reactivilor aflaţi în stoc, conform prevederilor în vigoare sau instrucţiunilor producătorului și lit. l - neasigurarea dotărilor minime obligatorii în secţiile şi compartimentele spitalului conform normativelor specifice în vigoare.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.