www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Comunicate de presă COMUNICAT DE PRESĂ - PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

COMUNICAT DE PRESĂ - PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Proiect finanțat prin PNRR „e-SANT: Infrastructură și competențe pentru transformarea digitală a Direcției de Sănătate Publică Neamț”

Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț a semnat contractul de finanțare nr. 1372/75/I3.2/12.04.2024 pentru implementarea proiectului „e-SANT: Infrastructură și competențe pentru transformarea digitală a Direcției de Sănătate Publică Neamț”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7– Transformare digitală, Investiția I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 - Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS.

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al Mecanismului de redresare și reziliență, așa cum este inclus în Regulamentul nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, art. 4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Obiectivul general al proiectului de digitalizare implementat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț este de a eficientiza activitatea instituției prin integrarea tehnologiilor digitale avansate. Acest demers are ca scop principal îmbunătățirea relației cu cetățenii, creșterea transparenței și eficienței proceselor interne și optimizarea managementului resurselor disponibile.

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu direcțiile și măsurile pentru transformarea digitală ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț propuse în strategia pentru digitalizarea instituției.
Astfel, implementarea proiectului urmărește:

  1.  Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor.
  2.  Îmbunătățirea capabilităților interne administrative.
  3.  Realizarea unui control mai bun al costurilor instituției prin creșterea gradului de predictibilitate al cheltuielilor și printr-o mai bună planificare a activităților interne.
  4.  Automatizarea proceselor interne care sunt foarte consumatoare de timp și care necesită multă activitate manuală.
  5.  Creșterea gradului de interconectivitate și interoperabilitate atât intern, în cadrul instituției, cât și cu alte instituției.
  6.  Creșterea nivelului de securitate și confidențialitate a datelor.

Proiectul se desfășoară în perioada 12 aprilie 2024 – 30 septembrie 2025.

Valoare totală a contractului de finanțare este de 2.953.301,35 RON, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 2.481.765,84 RON.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!
Sterpu Elena – Manager de proiect, telefon: 0233234441, int. 113, e-mail: pnrr@sant.ro

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.