www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Statistica și informatica Registrul Unic Județean al Medicilor Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Unic Judetean al Medicilor

Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Unic Judetean al Medicilor

 1. Dovada eliberării codului de parafă.
 2. Cerere prin care se solicită înregistrarea în Registrul Unic Județean al Medicilor.
 3. Certificatul de membru însoțit de avizul anual, eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006, din care sa reiasa specialitatea eventual competenta medicului.
 4. Dovada locului de muncă:
  • Adeverință de la locul de muncă eliberată de o unitate sanitară din județul Neamț/ contract de muncă;
  • Certificat de înregistrare fiscală (C.I.F)/certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor - în cazul înființării unui CMI;
  • Certificat Constatator de la Registrul Comerțului/Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor - în cazul înființării unui S.R.L.;
 5. Diploma (adeverința) de absolvire a facultății.
 6. Certificatul de medic specialist/primar (dacă este cazul).
 7. Atestat de studii complementare (dacă este cazul).
 8. Atestat de echivalare a studiilor obținute în străinătate - eliberat de Ministerul Educației Naționale (dacă este cazul).
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
 10. Cartea de identitate.

DOCUMENTAȚIA SE DEPUNE LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ. ACTELE VOR FI PREZENTATE ȘI ÎN ORIGINAL.

        Copyright © 2004-2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț.