www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Autorizare servicii de îngrijiri la domiciliu Documentele necesare în vederea autorizării în baza declarației pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu

Documentele necesare în vederea autorizării în baza declarației pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu

Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:

 1. cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 2. declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;
 3. statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;
 4. documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
 5. dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
 6. documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
 7. regulamentul de organizare şi funcţionare;
 8. organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
 9. documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
 10. lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
 11. dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
 12. lista dotărilor existente;
 13. alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

În cazul furnizorilor persoane juridice care asigură furnizarea de îngrijiri la domiciliu prin două sau mai multe puncte de lucru, direcţia de sănătate publică emite câte o autorizaţie de funcţionare distinctă pentru fiecare punct de lucru.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.