www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Vizarea autorizaţiei de funcţionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu

Autorizaţia de funcţionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu se vizează la interval de 3 ani, în baza următoarelor documente:

 1. cerere pentru avizarea la interval de 3 ani a autorizaţiei sanitare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la ordin;
 2. declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 4 la ordin;
 3. statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale);
 4. documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, după caz (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale);
 5. dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cea care a stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale);
 6. documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
 7. regulamentul de organizare şi funcţionare (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cel depus pentru autorizarea iniţială);
 8. organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cea depusă pentru autorizarea iniţială);
 9. documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală (în cazul în care au intervenit modificări faţă de cel depus pentru autorizarea iniţială);
 10. lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii) - în cazul în care au intervenit modificări în structura personalului de la autorizarea iniţială;
 11. dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale de liberă practică emise de către organizaţia profesională competentă) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
 12. lista dotărilor existente;
 13. alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

În cazul autorizaţiei eliberate pentru fizioterapeuţi pentru îngrijiri la domiciliu, aceasta se eliberează cu obligaţia acestora de a prezenta direcţiei de sănătate publică emitente, anual, copia conform cu originalul privind avizul de liberă practică, emis de către organizaţia profesională.

În cazul nerespectării de către fizioterapeuţi a prevederilor de mai sus, autorizaţia de funcţionare pentru îngrijiri la domiciliu se suspendă.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.