www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Întrebări frecvente - Obtinere avize și autorizații Care este documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică?
Informaţii utile
 

Care este documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică?

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică este:

  1. Cererea de certificarea conformităţii cu normele de igiena si sanatate publica, conform modelului prevăzut in anexa nr. 3, din Ordinului M.S. nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Certificat de urbanism.
  3. Schiţa de amplasare in zona, cu menţionarea vecinatatilor imediate (distanţe de la perimetru la vecini), întocmită de personal de specialitate.
  4. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
  5. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, după caz.
  6. Dovada achitării tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica, în valoare de 200 lei, iar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50 lei .
Avize şi autorizaţii
 

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.