www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Întrebări frecvente - Obtinere avize și autorizații Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale?
Informaţii utile
 

Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale?

 1. Cerere prin care se solicită înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Copia actului privind deţinerea spaţiului (după caz):
  • Contract vânzare-cumpărare
  • Contract închiriere
  • Contract de comodat
  • Contract concesionare
 3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare.
 4. Dovadă privind dotarea cabinetului : In funcţie de specificul cabinetului în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale trebuie o anumită dotare.
  In afara acestor cerinţe sunt cabinetele de medicina muncii care în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 240/2004 – aparatura din cabinet trebuie să fie înregistrată la M.S. conf. Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.
 5. Dovadă privind baremul minim de medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 6. Certificat de membru în Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti – copie.
 7. Cod fiscal/C.I. - copie.
 8. Certificat de avizare a cabinetului medical semnat de preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor/Colegiul Judeţean al Medicilor Dentişti, în care să fie menţionate toate specialităţile autorizate în cadrul cabinetului - copie.
 9. Adeverinţă cod parafă – copie.
 10. Contract întreţinere şi service aparatura medicală sau, după caz, certificatele de garanţie - copie.
 11. Contract evacuare deşeuri - copie.
Avize şi autorizaţii
 

        Copyright © 2004-2018 Direcția de Sănătate Publică Neamț.