www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Întrebări frecvente - Obtinere avize și autorizații Care sunt documentele necesare pentru obţinerea autorizatiei pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
Informaţii utile
 

Care sunt documentele necesare pentru obţinerea autorizatiei pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

 1. Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare sau, după caz, actul de înfiinţare sau organizare conform legislaţiei în vigoare.
 2. Autorizaţia sanitară de funcţionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.
 3. Dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal.
 4. Dovada achitării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 5. Dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.
 6. Dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare.
 7. Dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 8. Pentru asistenţii medicali, autorizaţie de liberă practică/certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 9. Dovada că fiecare angajat medico-sanitar deţine asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.
 10. Dovada deţinerii în proprietate a aparaturii din dotare.
 11. Documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare.
Avize şi autorizaţii
 

        Copyright © 2004-2018 Direcția de Sănătate Publică Neamț.